SPACE IN NORM MARQUE คำว่า ‘พื้นที่’ ไม่ได้หมายรวมแค่จำนวนตารางเมตร อาคาร ลานจอดรถ หรือสนามหญ้าเท่านั้น ในความหมายของ Norm Marque พื้นที่คือทุกมิติในการใช้ชีวิตในทุกๆ วัน งานของเราจึงไม่คับแคบอยู่ในกรอบของการสร้างที่อยู่อาศัย แต่คือ "การสร้างพื้นที่คุณภาพสำ􀃊หรับชีวิต"