03

ความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงคือการได้เป็นเจ้าของชีวิตอย่างเต็มความหมาย