Introduction to Norm Marque

“ It is not the length of life but the depth of life. ”

- Ralph Waldo Emerson -

เมื่อพูดถึงชีวิตแล้ว เราคงไม่อาจจำกัดความด้วยประโยคซ้ำๆ หรือรูปบบเดิมๆ ได้ การสร้างพื้นที่ที่ตอบทุกความต้องการของชีวิตจึงต้องมีมากกว่าสไตล์หรือค่านิยม และนั่นคือสิ่งที่ Norm Marque ค้นพบและพร้อมทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

 

การมองเห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่าง คน – พื้นที่ – ชีวิต

ทำให้เราเข้าใจและเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้าไปในดินแดนที่ยังไม่มีใครจับจอง ซึ่งนั่นก็คือการให้ความสำคัญในรายละเอียดที่แตกต่างของชีวิตและสร้างคุณค่าให้กับพื้นที่ ด้วยการออกแบบที่เข้าใจความต้องการของมนุษย์ที่หลากหลาย เปลี่ยนมุมมองของที่อยู่อาศัยอันแข็งทื่อจากสูตรสำเร็จเดิมๆด้วยความเชื่อที่ว่า ‘ถ้าเราเข้าใจชีวิต เราย่อมมองเห็นโอกาสในการสร้างพื้นที่คุณภาพให้ชีวิต’

1/1

Point of View

“ The Quality of life is more important than life itself ”

- Alexis Carrel -

 
 

Corporate

Culture

“ Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success”

- Henry Ford -

 เมื่อโฟกัสกันที่แนวคิดและวิธีการทำงาน คำจำกัดความของเราคือ ‘บริษัทพัฒนาพื้นที่ชีวิต’ ที่พยายามหาจุดสมดุลของ

การทำงานอสังหาริมทรัพย์และวิถีชีวิตของผู้คน ในทุกๆ การทำงาน เราจึงให้น้ำหนักกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่เคยถูกมองข้ามและเติมเต็มคุณภาพให้กับชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 

บนความเข้าใจและการทำงานที่ทุ่มเท Norm Marque ไม่ได้วางเป้าหมายไว้เพียงการตอบโจทย์วิถีชีวิตของคุณในวันนี้เท่านั้น แต่เรายังมองไปถึงอนาคตในฐานะสัญลักษณ์ของคุณภาพที่พร้อมส่งต่อยังรุ่นถัดไป นั่นหมายความว่าเราพร้อมที่จะเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จในการใช้ชีวิตของคุณ